© Consorci Alba-Ter

ACTUALITAT

29/01/2024

Aquesta pàgina web deixarà de funcionar el proper 24 d´abril

Podeu seguir consultant la informació a la pàgina web del Consorci del Ter, en aquest apartat sobre el projecte LIFE Riparia-Ter: https://www.consorcidelter.cat/temes/patrimoni-natural/life-riparia-ter.
Ampliar informació
09/04/2019

Manteniment de l’espai natural de l’Illa d’Avall a Jafre, Baix Empordà

Després de la signatura de l’acord amb l’Ajuntament de Jafre, pel qual el consistori cedeix al Consorci del Ter la gestió d’aquest espai natural a través d’un conveni de custòdia fluvial, s’han fet actuacions de gestió que donen continuïtat a les accions realitzades durant el LIFE Riparia-Ter (2010-2013), amb la finalitat de potenciar els hàbitats, recuperar els espais forestals després de l’incendi de 2013 i mantenir l’itinerari d’ús públic per a la descoberta de l’entorn. A més, en col·laboració amb entitats conservacionistes locals com Galanthus s’ha fet una ampliació dels itineraris, s’han plantat espècies autòctones i s’han col·locat pilones i reforçat la senyalització. D’altra banda, està previst que enguany es facin noves accions de millores de les basses creades durant el LIFE i es retirin les acumulacions de biomassa morta apareguda després de les fortes riuades de la passada tardor.
Ampliar informació
16/01/2019

El Consorci realitza actuacions de millora del bosc de ribera a Bescanó, Sant Gregori i Girona

Aquesta setmana han començat diferents treballs de recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter a l’Illa de la Pilastra i a l’Illa de Pedret i al Bosc de Can Salvatella, zones TER1 i TER3, respectivament, del projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” executat pel Consorci del Ter entre els anys 2010 i 2013. Aquests treballs estan contemplats en el Pla de Conservació Post-LIFE del mateix projecte que ha de garantir la conservació de les diferents zones d’actuació del Riparia-Ter des del gener de 2014, una vegada finalitzat el projecte.
D’una banda, a l’Illa de la Pilastra es preveu arranjar el ferm i fer un manteniment de l’itinerari. S’instal·laran nous elements de senyalització i d’ús públic, i es retiraran del traçat possibles arbres caiguts o tombats, s’eliminaran restes i es farà una recollida de deixalles. També es portaran a terme treballs forestals; entre altres, el tractament de vegetació invasora amb injeccions a floema de productes fitosanitaris, treballs de desbrossada i el manteniment de les plantacions efectuades en el marc del projecte LIFE + Riparia-Ter. Les actuacions les porta a terme la Fundació Onyar-la Selva, del Grup Fundació Ramon Noguera.
D’altra banda, a l’Illa de Pedret i al Bosc de Can Salvatella es realitzaran treballs de control d’espècies invasores mitjançant mitjans químics i/o físics. Al bosc de Can Salvatella es portaran a terme millores forestals per afavorir els hàbitats de ribera autòctons i anar substituint progressivament l’antiga pollancreda. Es faran plantacions de reforç d’alguns peus en les zones on s’han retirat pollancres i no hi ha sotabosc autòcton existent, fins a un màxim de 25 peus d’espècies com el freixe, saüc, àlber o om. També es retiraran les deixalles que hi pugui haver a la zona d’actuació. Els treballs s’han adjudicat a Galanthus.
Les actuacions s´allargaran fins a l´estiu.
Ampliar informació
21/09/2018

El Consorci està executant treballs de manteniment a l´Illa de la Pilastra

Al llarg d’aquest estiu i tardor, l’empresa Brot SLU (Empresa d’inserció Fundació Oscobe) està realitzant els treballs anuals de manteniment a l’llla de la Pilastra inclosos en el Pla de Conservació Post-LIFE del projecte “Recuperacció d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” que va finalitzar l’any 2013. Enguany s’ha desbrossat novament l’itinerari i s’han retirat branques del riu. Fruit de les fortes riuades en un any tan plujós com ho ha estat aquest, les acumulacions de brancam i arbrat han estat molt importants. També s’ha arranjat senyalització malmesa a conseqüència d’actes vandàlics que de tant en tant s’hi produeixen. Fins al proper mes de novembre està previst que es realitzant les darreres actuacions previstes de manteniment d’aquest espai natural.
Ampliar informació
12/09/2018

Una delegació d´alcaldes i alcaldesses valencians visiten l´Illa de la Pilastra

El 5 de setembre una desena d’alcaldes i alcaldesses que formen part del Consorci de la Ribera van visitar el Consorci del Ter. Entre altres activitats, el president del Consorci i el seu director, Joaquim Roca i Ponç Feliu, respectivament, els van acompanyar en una passejada breu a l’Illa de la Pilastra per descobrir l’entorn, explicar-ne la gestió que s’hi porta i donar a conèixer el projecte LIFE Riparia-Ter.
Ampliar informació
13/06/2018

El Consorci del Ter formalitza dos acords de custòdia a l´Illa de la Pilastra i l´Illa d´Avall

Aquesta primavera, tant l´Ajuntament de Bescanó com el de Jafre, han aprovat un conveni de custòdia amb el Consorci del Ter per gestionar les finques conegudes com l´Illa de la Pilastra (Bescanó, Sant Gregori i Salt) i l´Illa d´Avall (Jafre). L´objectiu és garantir la protecció i desenvolupament de l´ecosistema i entorn fluvial existent en l´àmbit d´actuació.
Els documents estableixen un encàrrec de gestió al Consorci del Ter en ordre a les actuacions d´estudi, projectes i execució material de tasques destinades a la conservació, manteniment i millora de l´ecosistema fluvial present a l´àmbit d´actuació. El Consorci s´ha compromès a promoure i elaborar propostes de gestió dels espais i a la programació anual d´actuacions previstes.
Actualment cal redefinir el Pla de Gestió i Conservació Post-LIFE, elaborat després de la finalització del LIFE Riparia-Ter "Recuperació d´hàbits riparis del riu Ter" (2010-2013). Un projecte, en el qual, a través tant del Pla de Gestió de l´Illa de la Pilastra com de l´Illa d´Avall es van estudiar i inventariar els hàbitats i les espècies existents i es varen definir les prioritats d´actuació. Ara, amb la redefinició d´aquests plans de Gestió i Conservació, es podran encarar noves actuacions que permetin la millora i conservació dels hàbitats de ribera existents, així com el manteniment i la millora de les infraestructures d´ús públic creades amb el Riparia-Ter.
L´Illa de la Pilastra té una superfície aproximada de 7,027 hectàrees i l´Illa d´Avall de 25,70 hectàrees.
Ampliar informació
12/12/2017

El Consell de Govern del Consorci del Ter aprova contractar treballs a l´Illa de la Pilastra i el Bosc de Can Salvatella inclosos en el Pla de Conservació Post-LIFE del Riparia-Ter

El Consell de Govern del Consorci del Ter de 9 de novembre va aprovar la contractació dels treballs de recuperació d´hàbitats riparis del riu Ter, inclosos en el Pla de Conservació Post-LIFE del projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)" executat entre els anys 2010 i 2013, tant de l´Illa de la Pilastra (zona TER1) com del Bosc de Can Salvatella a Girona (zona TER3). Els primers s´han adjudicat a Brot SLU (Empresa d´inserció Fundació Oscobe) i els segons a Bosquerols SCCL.
D´una banda, a l´Illa de la Pilastra es preveu arranjar la senyalització i elements d´ús públic malmesos a conseqüència d´actes vandàlics o per riuades, així com instal·lar nous elements de senyalització i ús públic. També s´arranjarà el ferm de l´itinerari, es faran diferents desbrossades de manteniment, treballs de millora forestal i tractament de vegetació invasora amb injeccions de floema de productes fitosanitaris.
D´altra banda, al Bosc de Can Salvatella hi ha previst una millora forestal de la pollancreda per tal de millorar l´estabilitat i la qualitat de la massa forestal, eliminant els peus més mal formats per afavorir una composició específica més propera a un bosc de ribera natural, afavorint les espècies autòctones i substituint progressivament la pollancreda de plantació. També es faran treballs de control d´espècies exòtiques invasores, especialment d´ailant. A més es realitzarà una tallada sanitària de la pollancreda eliminant peus morts, decrèpits i/o perillosos, així com dels peus que dificultin l´accés o la visibilitat a l´entorn de l´heliport i a l´hospital Trueta.
Ampliar informació
13/12/2016

El Consorci del Ter finalitza els treballs de manteniment d’aquest 2016 a l’Illa de la Pilastra

En els últims mesos s’han realitzat diferents actuacions a l’Illa de la Pilastra, als termes municipals de Bescanó i Sant Gregori, recollides en el Pla de Conservació Post-LIFE i després de la finalització del projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” executat entre els anys 2010 i 2013. Aquestes les ha realitzat la Fundació Onyar-la Selva i s’han adjudicat per un import de 6.500 euros, IVA inclòs. Els treballs s’acabaran de dur a terme fins a mitjans del 2017.
En concret s’ha fet manteniment de l’itinerari de descoberta, tant del ferm com desbrossada de canyes, també s’ha reposat senyalització i elements d’ús públic malmesos per vandalisme i s’han realitzat treballs de control de flora invasora. A més a més, la zona de l’aguait s’ha millorat fent una tanca perimetral per no espantar la fauna quan s’accedeixi a la zona i poder fer millors observacions. D’altra banda, s’ha restituït la tanca de l’accés nord de l’illa.
Aquest estiu també s’hi va realitzar un camp de treball que va permetre retirar moltes deixalles i runes, així com millorar l’itinerari.
Ampliar informació
24/10/2016

Continuen els treballs de conservació i manteniment al Bosc de Can Salvatella recollits en els plans Post-LIFE Riparia-Ter

Aquest any s’han executat diversos treballs de conservació al Bosc de Can Salvatella de Girona, recollits en els plans de conservació Post-LIFE elaborats pel Consorci del Ter després de l’execució del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” per assegurar el manteniment de l’espai.
Els treballs, finançats per l’Ajuntament de Girona, han tingut un cost de 2.917,45 euros, IVA exclòs. Els ha executat la Fundació Mas Xirgu i han consistit en el manteniment de la traça del camí a través de la desbrossada de vegetació herbàcia amb algun arbust puntual i retirada d’arbres morts tombats. Aquesta tasca s’ha realitzat tant durant l’estiu com la tardor. A més, s’han fet tractaments de diverses espècies invasores, com l’ailant (segons el protocol de la Diputació de Girona) i la robínia i la gleditzia a través d’injeccions a floema amb glifosat. Els treballs també inclouen un repàs exhaustiu de tota la zona de tractament d’invasores durant aquesta tardor i la primavera de l’any que ve.
Ampliar informació
13/09/2016

Joves de dos camps de treball han col·laborat aquest estiu en tasques previstes en el Post-LIFE

Aquest agost s’han realitzat dos camps de treball a Sant Gregori i Salt amb la participació global de 38 joves que han realitzat treballs recollits en el Post-LIFE a l’Illa de la Pilastra i a les Deveses de Salt, i on s’ha comptat amb la col•laboració del Consorci del Ter, ens impulsor i executor del projecte Riparia-Ter.
El primer, a Sant Gregori, va tenir lloc entre l’1 i el 15 d’agost, on 23 joves d’entre 14 i 17 anys van prendre part en el camp de treball “L’Illa de la Pilastra” organitzat per l’entitat del municipi l’Associació de Joves del Quaranta Dos. Respecte al LIFE Riparia-Ter van fer tasques de manteniment de l’itinerari, el control de vegetació exòtica invasora (marcatge de plantes invasores) i recollida de deixalles.
L’altre camp de treball es va organitzar entre el 21 d’agost i el 3 de setembre a Salt. Hi van participar 15 joves d’entre 18 i 29 anys de diferents nacionalitats (Alemanya, Espanya, Ucraïna, Japó, Turquia o Mèxic). Aquest camp de treball de caràcter internacional estava organitzat per l’entitat sense ànim de lucre “El Cau de Salt”. L’objectiu era conèixer i treballar per a millorar l’espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (ES5120011) i també per conèixer la flora i fauna fluvial del Ter i en concret de la zona de les Deveses de Salt. Els joves van realitzar accions Post-LIFE semblants a les de l’Illa de la Pilastra i a més van fer feines de millora de les basses creades durant el Riparia-Ter.
Ampliar informació
22/03/2016

Visita divulgativa a l´Illa de la Pilastra amb els alumnes de l´Institut La Miquela de Bescanó

El gerent del Consorci del Ter, Ponç Feliu, va realitzar el 18 de març una visita amb 49 alumnes de primer d´ESO de l´Institut La Miquela de Bescanó a l´expai Xarxa Natura 2000 "Riberes del Baix Ter", en concret a l´Illa de la Pilastra. Mentre es visitava l´espai, Feliu va explicar diversos aspectes relacionats amb el riu Ter, així com les actuacions que s’hi van desenvolupar en el marc del LIFE Riparia-Ter durant els anys 2010 i 2013.
Ampliar informació
23/11/2015

El Consorci del Ter executa treballs de recuperació al Bosc de Can Salvatella de Girona en el marc de les actuacions Post-LIFE del projecte Riparia-Ter

Aquest 2015, des del Consorci del Ter s’han portat a terme treballs de recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter al Bosc de Can Salvatella de Girona en el marc del pla de Conservació Post-LIFE; un pla que es va elaborar per garantir la conservació de la zona d’actuació després de l’execució del projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” entre els anys 2010 i 2013 a l’espai Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter” i que va rebre fons europeus. En el Riparia-Ter es va treballar per la millora dels boscos de les diferents zones d’actuació a través de treballs forestals, control d’espècies invasores i reforestacions. També es van recuperar zones d’inundació temporal i es va ordenar l’ús públic.
Els treballs, en aquesta anualitat, han consistit en l’arranjament del ferm i manteniment de la Ruta del Ter al seu pas pel Bosc de Can Salvatella i en el tractament d’espècies invasores. Els ha executat la Fundació Mas Xirgu i han tingut un cost de 5.233,30 euros, IVA exclòs.
D’una banda, s’ha desbrossat tot el traçat de l’itinerari de la Ruta del Ter al seu pas per l’indret, d’uns 615 metres lineals, amb la retirada d’arbres caiguts o tombats, l’eliminació de restes i la recollida de deixalles. També s’ha arranjat el ferm des del nou pont de Pedret fins a l’enllaç de la Ruta del Ter al municipi de Sarrià de Ter. D’altra banda, s’han tractat les espècies invasores d’ailants Ailanthus altissima i Robinia pseudoacacia així com l’acàcia de tres punxes Gleditsia triacanthos.
Ampliar informació
11/06/2015

El Consorci del Ter recull el premi Best Life-Natura Project pel projecte Riparia-Ter a Brussel·les

El projecte LIFE+ Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” coordinat pel Consorci del Ter ha estat guardonat com un dels 13 millors projectes LIFE avaluats el 2014 d’un total de 46, per part de la Unió Europea. Es dóna la circumstància que, des de que es reconeixen aquests projectes, és la primera vegada que a Catalunya es distingeix un projecte LIFE Natura. La cerimònia d’entrega del premi va tenir lloc el 4 de juny a Brussel•les, dins la setmana europea del medi ambient. El guardó el va recollir el president el Consorci del Ter, Sr. Jordi Munell, el vicepresident primer, Sr. Pere Prat, el vicepresident tercer, Sr. Gaietà Garcia, el vocal, Sr. Josep Rafús i el gerent del Consorci, Sr. Ponç Feliu.
Ampliar informació
18/03/2015

Comencen les actuacions d’enguany a l’Illa de la Pilastra contemplades en el Pla de Conservació Post-LIFE

A finals de febrer van començar els treballs de recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter a l’Illa de la Pilastra contemplats en el Pla de Conservació Post-LIFE aprovat a finals del 2013 pel Consorci del Ter i els ajuntaments de Bescanó, Sant Gregori i Salt.
Aquest pla garanteix la conservació de la zona de l’Illa de la Pilastra des del gener de 2014, després de la finalització del projecte europeu “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” que es va duu a terme entre els anys 2010 i 2013 per tal de millorar els hàbitats de ribera de l’espai Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”. Durant aquests quatre anys es va treballar per la millora dels boscos de les diferents zones d’actuació (Illa de la Pilastra, hortes i Deveses de Salt i Girona, Illa del Ter i Bosc de Can Salvatella a Girona i Illa d’Avall) a través de treballs forestals, control d’espècies invasores i reforestacions. També es van recuperar zones d’inundació temporal i es va ordenar l’ús públic.
A l’Illa de la Pilastra aquest 2015 es porta a terme l’arranjament del ferm i el manteniment de l’itinerari de descoberta de l’illa, el restabliment dels passos de pedres del braç nord i sud, entre altres tasques de desbrossada manual de manteniment de les plantacions i de canya. Les actuacions les porta a terme la Fundació Privada Drissa, empresa social que va presentar el pressupost econòmic més favorable entre les ofertes rebudes.
Respecte a la conservació de l’itinerari de descoberta ha estat necessari reposar senyalització malmesa, en concret un cartell, així com arranjar el ferm des del camí principal fins a l’aguait, tant marcant-lo com retirant troncs i altres residus dipositats per l’avinguda de desembre de 2014. També es contempla el manteniment del traçat de l’itinerari durant tot l’any i la retirada de possibles arbres caiguts o tombats, eliminació de restes i recollida de deixalles.
Pel que fa al passos dels braços nord i sud de l’illa, ha calgut tornar a col•locar les pedres mogudes per la riuada i col•locar-ne de noves per poder accedir una altra vegada a l’illa.
Ampliar informació
03/02/2015

El projecte LIFE+ Riparia-Ter, liderat pel Consorci del Ter, seleccionat per la Unió Europea com uns dels 13 millors projectes Natura

El projecte LIFE+ Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” coordinat pel Consorci del Ter ha estat seleccionat com un dels 13 millors projectes LIFE avaluats el 2014 d’un total de 46, per part de la Unió Europea. A l’Estat espanyol aquests any només n’hi ha un altre de distingit, el LIFE “Estuaris del País Basc”. Es dóna la circumstància que, des de que es reconeixen aquests projectes, és la primera vegada que a Catalunya es distingeix un projecte LIFE Natura. Comentar que d’aquests 13 projectes escollits, el mes d’abril la Comissió Europea donarà a conèixer els tres millors dels millors.
La cerimònia d’entrega del premi tindrà lloc el proper 4 de juny a Brussel•les, on el Consorci podrà realitzar una breu presentació del Riparia-Ter.
El Consorci del Ter va actuar entre els anys 2010 i 2013 com a beneficiari coordinador del projecte europeu Riparia-Ter que va permetre actuar en 75 hectàrees de bosc de ribera de l’espai Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”. Es va actuar en quatre zones del riu Ter, l’Illa de la Pilastra (Bescanó-Sant Gregori-Salt), Les Deveses i Hortes de Salt i Girona (Salt-Girona), l’Illa del Ter i el Bosc de Can Salvatella (Girona) i l’Illa d’Avall (Jafre). Els ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona en van ser socis beneficiaris, tot i que les actuacions també es van desenvolupar a Sant Gregori i Jafre i es va actuar en coordinació amb els seus ajuntaments.
El fons europeus rebuts, la meitat del cost del projecte -823.705,15 euros- van permetre millorar els boscos de ribera a través de treballs forestals, control d’espècies invasores i reforestacions. També es van recuperar zones d’inundació temporal i realitzar actuacions d’ordenació d’ús públic. El projecte es va donar a conèixer a través de visites, xerrades i una exposició itinerant que va permetre arribar a més de 3.000 persones de la conca del Ter.
Ampliar informació
12/11/2014

Recuperació de l’Illa d’Avall de Jafre afectada per l’incendi de novembre de 2013

La Diputació de Girona, l’Obra Social “la Caixa”, la Generalitat de Catalunya i el Consorci del Ter realitzen actuacions de recuperació de l’espai d’interès natural de l’Illa d’Avall de Jafre afectat per l’incendi forestal de l’any passat, per un valor de 43.000 euros. Els treballs els duen a terme 7 persones en risc d’exclusió de la fundació Onyar-La Selva, i consisteixen en la retirada de la vegetació cremada, el control de canya, i la plantació de vegetació autòctona de ribera, entre d’altres actuacions.
Ampliar informació
28/04/2014

Una vuitantena de persones assisteixen a les activitats de descoberta de l´Illa de la Pilastra

El dissabte 29 de març l´Ajuntament de Bescanó, en col·laboració amb el Consorci del Ter, va organitzar una activitat de descoberta de l´Illa de la Pilastra on van participar-hi una vuitantena de persones. Durant tot el matí hi va haver tallers d´anellament d´aus, descoberta de rastres, construcció de menjadores, descoberta de papallones i penjada de nius. L´activitat va tenir lloc després de la finalització del projecte LIFE + Natura "Recuperació d´hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)" que ha actuat en l´espai Xarxa Natura 2000 de l´Illa de la Pilastra, a més de tres zones d´actuació més -les Deveses de Salt, l´Illa del Ter a Pedret i el Bosc de Can Salvatella de Girona i l´Illa d´Avall a Jafre-. Una mostra de les activitats portades a terme es pot veure en el vídeo editat per l´Associació El Blauet: http://youtu.be/q4dozK-mPqE.

Ampliar informació
27/01/2014

Plantada popular a l’Illa d’Avall de Jafre

Aquest diumenge 26 de gener el Consorci del Ter, juntament amb l’Ajuntament de Jafre, l’Associació El Blauet i Kayak del Ter va organitzar una sèrie d’activitats de recuperació de l’Illa d’Avall de Jafre després de l’incendi que va afectar la zona el passat 11 de novembre. Es tracta d’un espai inclòs dins la Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter” i que els últims quatre anys s’havia vist beneficiat d’un projecte LIFE + Natura. Les activitats, en les quals va participar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Santi Vila i el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Sr. Miquel Calm, van consistir en una plantació popular d’uns 200 arbres de ribera com salzes, àlbers, saücs, oms i freixes, i una recollida de deixalles (ferralla, plàstics, vidres...) tant a l’interior de l’illa com a la llera del riu Ter amb caiacs, des de Colomers fins a Verges. Durant la jornada també es van instal•lar caixes niu. Les activitats que van començar a les 11 del matí fins a dos quarts de dues del migdia van estar seguides per una vuitantena de persones.
Ampliar informació
22/01/2014

Recuperació popular a l´Illa d´Avall

Aquest diumenge 26 de gener es realitzaran activitats populars de recuperació a l´Illa d´Avall després de l´incendi de l´11 de novembre. Les activitats començaran a partir de les 11 del matí i comptaran amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Santi Vila. Podeu consultar el programa aquí.
Ampliar informació
15/01/2014

Primer registre d´aranya (Dolomedes plantarius) de la Península Ibèrica a les Deveses de Salt

Es va detectar durant un mostreig d´amfibis. Podeu llegir l´article, en anglès, en el següent enllaç: http://www.liferipariater.com/biblioteca/items/51/109_111_RIA_23_NC_Dolomedes_plangtarius_1.pdf.
Ampliar informació
19/12/2013

Butlletí Desembre 2013

Ja tenim el nou butlletí del Riparia-Ter. Consulteu-lo!
Ampliar informació
12/12/2013

Plans de conservació

A l´apartat de descàrregues ja podeu consultar els plans de conservació posteriors al projecte LIFE + Natura Riparia-Ter. Trobareu tant la versió en català com en anglès.
Ampliar informació
13/11/2013

L’incendi de l’Empordà ha afectat l’Illa d’Avall de Jafre

L’incendi que es va declarar a les 18:27 d’aquest dilluns 11 de novembre, per causes que s’estan investigant, entre els pobles de Vilopriu i Camallera, a l’Empordà, va afectar l’Illa d’Avall de Jafre. I és que en el terme municipal de Jafre va travessar la riba nord del riu Ter cap a la del sud en direcció a Foixà. La superfície total cremada ha estat de 551,05 hectàrees, 34,19 de les quals corresponen a Jafre. L’Illa d’Avall ha estat una de les zones d’actuació del projecte LIFE + Natura Riparia-Ter que s’ha centrat en millorar els hàbitats de ribera i controlar i ordenar els accessos a l’espai Riberes del Baix Ter. L’incendi s’ha produït quan tots els treballs forestals ja estaven executats i només faltava instal•lar cartells i senyalització. El projecte s’acaba a finals d’aquest any. Podeu trobar més informació de l’incendi en aquests enllaços: http://www.catradio.cat/reproductor/769921, http://www.324.cat/noticia/2214793/catalunya/Un-incendi-crema-sense-control-al-Baix-Emporda-i-afecta-unes-400-hectarees, http://www.324.cat/noticia/2214574/baixemporda/Els-bombers-donen-per-estabilitzat-el-foc-del-Baix-Emporda-despres-de-cremar-mes-de-500-hectarees.
Ampliar informació
31/10/2013

Anellament d’ocells al Ter Vell (Torroella de Montgrí-L’Estartit)

El diumenge 6 d’octubre de 2013 es va dur a terme una altra jornada d’anellament d’ocells que va aplegar unes 50 persones.
A les 8 del matí els assistents es van trobar a la Llacuna del Ter Vell per fer una descoberta d’ocells i el posterior anellament amb l’Associació El Blauet. A continuació, unes 30 persones van caminar fins a la Gola del Ter passant pels aiguamolls de la Pletera i identificant ocells i visitant el paisatge, amb membres de l’ajuntament i tècnics del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Ampliar informació
31/10/2013

Anellament d’ocells a Salt

El diumenge 22 de setembre el Consorci del Ter, l’Associació El Blauet, l’Associació Marfull i l’Ajuntament de Salt van organitzar una Jornada d’Anellament d’Ocells a les Deveses de Salt, una de les zones d’actuació del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”. L’activitat, que va durar tot el matí i va comptar amb una seixantena d’assistents, va permetre identificar 49 ocells de 13 espècies diferents.
Ampliar informació
20/09/2013

A les portes de la tardor de 2013 tots els treballs forestals, de control d’exòtiques i d’ordenació de l’ús públic, estan pràcticament acabats a l’Illa de la Pilastra

S’han dut a terme treballs per a millorar els boscos de ribera presents a l’Illa, s’ha fet el control de els espècies invasores en els indrets on el potencial de recuperació de la vegetació autòctona era alt i s’han fet plantacions d’arbres de ribera per reforçar les espècies autòctones. D’altra banda, s’ha habilitat un itinerari de descoberta del patrimoni natural de l’illla i s’ha instal•lat un aguait per a observació d’aus. S’ha reforçat l’accés a l’illa per la banda nord instal•lant una passera de pedres; es preveu que en els propers mesos també es pugui reforçar l’accés de la riba sud. Actualment manca la senyalització informativa i la direccional per a facilitar el seguiment de l’itinerari, aquesta s’instal•larà durant les properes setmanes. Així mateix es van fent el manteniment de les actuacions que s’han esmentat (plantacions, control d´invasores, itinerari, ...).
Ampliar informació
18/09/2013

La XIII International Summer School on the Environment (ISSE 2013) conclou amb èxit

El passat 12 i 13 de setembre es va dur a terme la XIII edició de la International Summer School on the Environment (ISSE 2013) que organitzava conjuntament el Consorci del Ter i l´Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (UdG) en el marc del projecte LIFE + Natura "Recuperació d´hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)", i sota el títol “El repte de la gestió dels espais naturals protegits en el context actual". Ponents i assistents reflexionaren sobre experiències de gestió en espais fluvials i Xarxa Natural 2000 d’arreu del món.
Podeu consultar el programa de les jornades i veure els ponents que van intervenir-hi clicant al següent enllaç: http://www.udg.edu/Portals/3/ISSE/fulleto%20ISSE2013%20v6.pdf.
Ampliar informació
18/09/2013

Descoberta de l’entorn natural de Jafre

Una vintena de persones van assistir el passat 9 de setembre a la passejada de descoberta de l’entorn natural de Jafre, i en concret de l’Illa d’Avall. La sortida fou un acte més de la Festa Major i s’emmarca en el projecte Life + Natura” projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”.
Ampliar informació
13/08/2013

Exposició BiodiversiTER, tardor 2013

A l´apartat "Agenda" ja podeu consultar la itinerància de l´exposició BiodiversiTER aquesta propera tardor. Enllaç: http://www.liferipariater.com/CA/250/menu-superior/agenda/itinerancia-exposicio-biodiversiter-tardor-2013.html.
Ampliar informació
06/08/2013

Obertes les inscripcions per la XIII International Summer School on the Environment (ISSE 2013) 12/09/2013-13/09/2013

Les inscripcions per la XIII edició de la International Summer School on the Environment (ISSE 2013) que organitzem conjuntament el Consorci del Ter i l´Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (UdG) en el marc del projecte LIFE + Natura "Recuperació d´hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)" ja estan obertes. Podeu consultar el programa a l´enllaç següent: http://www.liferipariater.com/biblioteca/items/51/fulleto_ISSE2013_v3_CAT.pdf.

La ISSE 2013 es farà els dies 12 i 13 de setembre d´aquest any 2013 i tindrà com a títol "El repte de la gestió dels espais naturals protegits en el context actual". Es parlarà sobre experiències en Xarxa Natura 2000 i espais fluvials. La inauguració anirà a càrrec del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila.
Ampliar informació
08/07/2013

Exposició BiodiversiTER, estiu 2013

A l´apartat "Agenda" podeu consultar la itinerància de l´exposició BiodiversiTER aquest estiu. Enllaç: http://www.liferipariater.com/CA/247/menu-superior/agenda/itinerancia-exposicio-biodiversiter-estiu-2013.html.
Ampliar informació
25/06/2013

Butlletí Juny 2013

Ja tenim el nou butlletí del Riparia-Ter. Consulteu-lo!
Ampliar informació
28/05/2013

Les zones d’inundació temporal del projecte LIFE + Natura Riparia-Ter presenten un bon aspecte

Les pluges de primavera de les últimes setmanes han permès que les zones d’inundació temporal creades al llarg de l’execució del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” presentin actualment un bon aspecte. Per exemple les basses de l’Illa d’Avall, a Jafre, ja s’hi poden veure balques, petits plançons d’àlber, pollancre, salze i plenes de capgrossos. En el següent enllaç podeu veure imatges de la bassa de la Massana i la Gorga d’en Quirze (zona d’actuació TER-2) així com de l’Illa d’Avall (zona d’actuació TER-4).
Ampliar informació
15/05/2013

XIII International Summer School on the Environment (ISSE 2013) 12/09/2013-13/09/2013

Us donem a conèixer el pre-programa de la XIII edició de la International Summer School on the Environment (ISSE 2013) que organitzem conjuntament el Consorci del Ter i l´Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (UdG) en el marc del projecte LIFE + Natura "Recuperació d´hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)". Es pot consultar on-line a: www.udg.edu/isse2013/.

La ISSE 2013 es farà els dies 12 i 13 de setembre d´aquest any 2013 i tindrà com a títol "El repte de la gestió dels espais naturals protegits en el context actual". Es parlarà sobre experiències en Xarxa Natura 2000 i espais fluvials.
Ampliar informació
15/04/2013

Sortides de primavera zones d´actuació Riparia-Ter

Aquesta primavera, els mesos d´abril i maig, el Consorci del Ter junt amb l´Associació el Blauet ha organitzat diferents sortides a les zones del Riparia-Ter perquè la ciutadania conegui de ben aprop les actuacions del projecte. Hi haurà quatre sortides, dues de descoberta d´amfibis i dues més d´anellament d´ocells. Les activitats comencen aquest divendres a les Deveses de Salt. Trobrareu tota la informació al següent enllaç de l´apartat "Agenda", on s´aniran penjant la resta d´activitats: http://www.liferipariater.com/CA/231/menu-superior/agenda/descoberta-d-amfibis-19/04/2013.html.
Ampliar informació
26/03/2013

Actualització galeria de fotografies

A l´apartat "Galeria" podeu consultar fotografies de les diferents plantacions d´arbres amb escolars d´aquest març. Enllaç: http://www.liferipariater.com/CA/228/menu-superior/galeria/plantacions-d-arbres-amb-escolars.-primavera-2013.html.
Ampliar informació
20/03/2013

6es Jornades de Medi Natural a Girona

El 20 i 21 d´abril tindran lloc al Centre Cívic Ter les Jornades de Medi Natural a Girona. Arriben a la sisena edició i es presentaran projectes, experiències i treballs de recerca que s´han realitzat a la ciutat sobre medi natural. El Consorci del Ter hi presentarà els treballs que s´han fet a través del projecte LIFE + Natura Riparia-Ter. També hi haurà una sortida a les Deveses de Salt (zona TER-2) a càrrec dels tècnics del Consorci. Podeu trobar més informació a: http://www.girona.cat/web/lacaseta/6esjornadamn.pdf.
Ampliar informació
18/03/2013

Plantació d´arbres amb escolars

Aquesta setmana els escolars de Sant Gregori, Bescanó i Salt realitzaran tres plantacions d´arbres de ribera a les zones d´actuació del projecte LIFE + Natura Riparia-Ter. A l´Illa de la Pilastra se´n faran dues, el dia 20 amb 50 nens i nenes de 5è de primària de Sant Gregori i el dia 21 amb 50 escolars de 4t de primària de Bescanó. El divendres 22 hi haurà la última a la zona de les Deveses de Salt on hi participaran 400 alumnes del municipi. Les plantacions estaran dirigides pels tècnics del Consorci del Ter. Amb aquesta acció es vol donar a conèixer als alumnes les actuacions del projecte i conscienciar de la importància d´aquest tipus d´accions.
Ampliar informació
13/03/2013

Neteja popular a l´Illa d´Avall de Jafre

Kayak del Ter organitza aquest diumenge 17 de març, amb la col·laboració del Consorci del Ter, una neteja popular pel riu Ter amb kayak que comença a Colomers i anirà fins a l´Illa d´Avall de Jafre, on s´hi fan actuacions el marc del projecte LIFE + Natura Riparia-Ter. Serà una baixada tranquil·la per les aigües del Ter amb una bossa d´escombraries. Començarà a les 10 del matí i acabarà a les 2 del migdia amb un dinar. La inscripció és gratuïta a: info@kayakdelter.com o a Colomers el mateix diumenge de les 9 a les 10 del matí. També es poden recollir els plàstics de la vora del riu.
Ampliar informació
06/03/2013

Plantació d´arbres a Girona

Durant el març es faran diferents actuacions de plantació d’arbres de ribera amb la col•laboració d’escolars a les zones d’actuació del projecte LIFE + Natura Riparia-Ter. La primera d’elles serà aquest diumenge 10 de març a Girona amb un grup d’escoltes. L´activitat es portarà a terme a la zona dels Aiguamolls de Santa Eugènia entre 2/4 de 10 del matí i les 2 del migdia.
Ampliar informació
06/03/2013

Jornades LIFE Banyoles i Girona

Ponç Feliu i Teia Puigvert participaran a les Jornades sobre espècies invasores de rius i zones humides que organitza el Consorci de l´Estany els propers 10, 11 i 12 d´abril en el marc del projecte LIFE Estany. Podeu consultar el programa al següent enllaç: http://consorcidelestany.org/index.php?jornadas-especies-invasoras-banyoles-2013.
Ampliar informació
25/02/2013

Exposició BiodiversiTER març

A l´apartat "Agenda" podeu consultar la itinerància de l´exposició BiodiversiTER aquest març. Enllaç: http://www.liferipariater.com/CA/221/menu-superior/agenda/itinerancia-exposicio-biodiversiter-marc.html.
Ampliar informació
30/01/2013

Aquest gener han començat les plantacions de bosc de ribera a les zones d’actuació a partir dels materials forestals de reproducció recollits durant la tardor de 2010 i la primavera de 2011

Des de mitjans de gener s’estan portant a terme les plantacions de bosc de ribera a les diferents zones d’actuació incloses en el projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”. Els treballs s’allargaran durant les properes setmanes. Els materials forestals de reproducció que s’utilitzen en la recuperació dels boscos de ribera de la Pilastra, les hortes i deveses de Salt i Girona, l’Illa de Pedret, el Bosc de Can Salvatella i l’Illa d’Avall són de la regió de procedència número 10 Litoral Català. Sempre que ha estat possible s’ha seleccionat material de zones autoritzades de mateix Ter o bé de les zones més properes possibles a les de l’actuació. El material es va recollir durant la tardor de 2010 i la primavera de 2011 i es va comptar amb l’assessorament de la Unitat de Control de Material Vegetal del Servei de Producció Agrícola, del Departament d’Agricultura, Ramadera, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
De les espècies que s’utilitzen en les plantacions del Riparia-Ter n’hi ha que estan subjectes a regulació com són el vern (Alnus glutinosa), el freixe (Fraxinus angustifolia), l’arbre blanc (Populus alba) i l’om (Ulmus minor). En canvi, els salzes (Salix spp) i els saücs (Sambucus nigra) no estan subjectes a regulació.
Ampliar informació
30/01/2013

Exposició BiodiversiTER

A l´apartat "Agenda" podeu consultar la itinerància de l´exposició BiodiversiTER aquest febrer. Enllaç: http://www.liferipariater.com/CA/216/menu-superior/agenda/itinerancia-exposicio-biodiversiter-febrer.html.
Ampliar informació
14/01/2013

Visita amb estudiants

L’11 de gener el Consorci del Ter va organitzar una visita amb estudiants universitaris a les actuacions que s’estan portant a terme en el marc del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”. En la sortida hi van participar 32 estudiants de la Universitat de Girona (UdG) que estan cursant tres màsters: el Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua , el Màster en Medi Ambient i el Màster InterUniversitari en Planificació i Polítiques per a les Ciutats, el Medi Ambient i el Paisatge. Aquest últim és de caràcter internacional i es cursa conjuntament amb les següents universitats: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Lisboa, Universitat de Sassari i Universitat de Venècia.
En el transcurs de la jornada es va visitar la zona TER-2, les Deveses de Salt i la zona TER-4, l’Illa d’Avall de Jafre. Els estudiants van rebre les explicacions dels tècnics del projecte i informació en suport paper. Es va fer especial atenció a la creació de zones d’inundació temporal i la seva importància per a la biodiversitat. També es va fer èmfasi en el control d’espècies exòtiques invasores, tema sobre el qual es va debatre amb els estudiants. Es poden consultar més fotografies de la visita en el següent enllaç: http://www.liferipariater.com/CA/214/menu-superior/galeria/visita-amb-estudiants.html.
Ampliar informació
08/01/2013

Exposició BiodiversiTER

A l´apartat "Agenda" podeu consultar la itinerància de l´exposició BiodiversiTER aquest gener. Enllaç: http://www.liferipariater.com/CA/212/menu-superior/agenda/itinerancia-exposicio-biodiversiter-gener.html.
Ampliar informació
10/12/2012

Les obres avancen a bon ritme

El passat setembre es van reprendre la majoria de les obres del projecte Riparia-Ter, aturades pel període de nidificació d’avifauna i per l’elevat risc d’incendi del passat estiu. Des d’aleshores s’han dut a terme treballs de millora forestal de diversos boscos de ribera i s’han fet manteniments de les àrees on s’havien efectuat tractaments a la vegetació exòtica invasora. També s’estan completant les obres de creació de les zones d’inundació temporal. El gener, a més, està previst fer diferents plantacions.
Ampliar informació
28/11/2012

Actualització galeria de fotografies

A l´apartat "Galeria" podeu consultar fotografies de l´itinerància de l´exposició BiodiversiTER. Enllaç: http://www.liferipariater.com/CA/202/menu-superior/galeria/itinerancia-exposicio-biodiversiter.html.
Ampliar informació
30/10/2012

Exposició BiodiversiTER

A l´apartat "Agenda" podeu consultar la itinerància de l´exposició BiodiversiTER aquest novembre. Estarà a Girona i hi haurà guiatges cada dijous i divendres entre el 8 i el 30 de novembre.
Ampliar informació
09/10/2012

Jornada d’Anellament d’Ocells

El 7 d’octubre Dia Mundial de les Aus el Consorci Alba-Ter i l’Associació El Blauet van organitzar una Jornada d’Anellament d’Ocells a les Deveses de Salt, una de les zones d’actuació del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”. L’activitat va tenir un gran èxit, amb una setantena d’assistents, i va estar molt ben valorada pels participants. La jornada va començar a les 8 del matí i es va allargar fins al migdia. Durant l’activitat es va repartir informació del projecte Riparia-Ter. Podeu veure més fotografies de la jornada a l’enllaç següent: http://www.liferipariater.com/CA/199/menu-superior/galeria/jornada-d-anellament-d-ocells.html.
Ampliar informació
04/10/2012

Jornada d´Anellament d´Ocells

El dia 7 d´octubre, Dia Mundial de les Aus, el Consorci Alba-Ter i l´Associació El Blauet organitzen una Jornada d´Anellament d´Ocells a les Deveses de Salt. Podeu trobar tota la informació a l´apartat d´agenda, a l´enllaç següent: http://www.liferipariater.com/CA/49/menu-superior/agenda.html.
Ampliar informació
02/10/2012

Visita d’obres a les zones del projecte LIFE + Natura Riparia-Ter

El 28 de setembre el Director General de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Josep Escorihuela, va visitar les obres que s’estan portant a terme en el marc del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”. En concret va poder veure l’evolució dels treballs i seguir les explicacions tècniques del mateixos a la zona d’actuació TER-2, Deveses i Hortes de Salt i Girona, i a la zona TER-4, a l’Illa d’Avall de Jafre. La visita també va comptar amb la presència de la Subdirectora General de la Biodiversitat, Sra. Concha Marchante, i el Cap de Secció d’Espais d’Interès Natural de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, Sr. Lluís Balaguer.
Ampliar informació
16/08/2012

Període de nidificació

A principis d’agost, després del període de nidificació de les aus, s’han reprès les actuacions del projecte Riparia-Ter, excepte els treballs forestals pel risc d’incendis. Aquests està previst que es puguin portar a terme durant la segona quinzena de setembre.
Ampliar informació
13/08/2012

Exposició BiodiversiTER

A l´apartat "Agenda" podeu consultar la itinerància de l´exposició BiodiversiTER a l’octubre.
Ampliar informació
02/08/2012

Reunió de seguiment de les comissions executives del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”

El 4 de juliol va tenir lloc a la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt la sessió de seguiment del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis de riu Ter (Riparia-Ter)” per part dels representants tècnics i polítics de les diferents comissions executives.
Ampliar informació
26/07/2012

Enllaços recomenats

Aquesta setmana us proposem visitar dos enllaços sobre l´exposició BiodiversiTER. En un hi trobareu dos vídeos: http://www.youtube.com/user/BiodiversiTER. I en l´altre enllaç un seguit de fotografies sobre la mostra quan va visitar el Museu de l´Aigua de Salt: http://es-es.facebook.com/media/set/?set=a.349867228393401.79253.269102379803220&type=3.
Ampliar informació
25/07/2012

Exposició BiodiversiTER

A l´apartat "Agenda" podeu consultar la itinerància de l´exposició BiodiversiTER al setembre.
Ampliar informació
05/07/2012

Recomenació

En l´edició del dia 2 de juliol, el diari El Punt Avui publica una notícia sobre les Deveses de Salt després de l´ampliació de l´AP7. Us recomenem llegir la notícia que es pot consultar a l´enllaç següent: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/556032-caldran-trenta-anys-per-recuperar-les-deveses-de-salt.html.
Ampliar informació
24/05/2012

Exposició BiodiversiTER

A l´apartat "Agenda" podeu consultar la itinerància de l´exposició BiodiversiTER dels mesos juny i juliol.
Ampliar informació
17/05/2012

Actualització descàrregues

A l´apartat de descàrregues podeu consultar els diferents plafons de l´exposició BiodiversiTER així com el fulletó associat a aquesta sobre l´amenaça discreta de les espècies exòtiques invasores. No us ho perdeu!
Ampliar informació
19/04/2012

Reportatge

El programa el Medi Ambient de TV3 va emetre el dia 18 d´abril al migdia un reportatge sobre el projecte LIFE + Natura que està portant a terme el Consorci Alba-Ter.
Ampliar informació
12/04/2012

Actualització galeria de fotografies

A l´apartat "Galeria" podeu consultar fotografies de les actuacions d´aquest hivern. Enllaç: http://www.liferipariater.com/CA/50/menu-superior/galeria.html
Ampliar informació
16/03/2012

Inauguració exposició BiodiversiTER 22/03/2012

Ampliar informació
01/12/2011

CONTRACTACIÓ

Les memòries valorades, plans de gestió i plans d´ordenació d´accessos es poden consultar a http://www.albater.org
Ampliar informació
SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN