© Consorci Alba-Ter

EL CONSORCI ALBA-TER

El Consorci Alba-Ter

El Consorci Alba-Ter (www.albater.org) és un ens supramunicipal que impulsa accions de cohesió, preservació, sostenibilitat i dinamització a tot el territori de la conca hidrogràfica del riu Ter a través de quatre àmbits d’actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme, i comunicació i sensibilització.

El Consorci està format per 53 ajuntaments i 5 consells comarcals de la conca del Ter i representa al 96,04% de la població riberenca dels rius Ter i Freser amb un total de 250.239 habitants.

 • Els orígens: El Consorci es va constituir l’any 1998, però el seu origen es remunta al 1997 amb la realització del projecte Alba-Ter/Ave que va servir per implementar un sistema d’informació geogràfica a la conca del Ter (SIG) i l’elaboració del Pla d’Ordenació Integral del riu Ter (POIRT). Aquest pla va marcar el camí a fer per tal que l’aigua i l’àmbit fluvial esdevinguin elements d’identitat i singularitat de la conca del Ter, prioritzant un bon estat ecològic i compatibilitzant-lo amb el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i culturals de manera sostenible i coordinada.
 • Els àmbits d´actuació:

  • L’àrea de Patrimoni Natural que té per objectiu recuperar espais naturals i paratges emblemàtics de les ribes fluvials per convertir l’eix fluvial en un corredor ecològic.
  • L’àrea de Patrimoni Cultural que té per objectiu valoritzar els elements patrimonials relacionats amb els usos de l’aigua a través de la seva catalogació, protecció legal i rehabilitació.
  • L’àrea de Promoció Econòmica i Turisme que té per objectiu desenvolupar les potencialitats econòmiques que ofereix l’eix fluvial del riu Ter a través de la Ruta del Ter, un producte turístic sostenible que valoritza els recursos endògens.
  • L’àrea de Comunicació i Sensibilització que té per objectiu fomentar la cohesió, la participació i la sensibilització de tot l’entramat social per afavorir el desenvolupament sostenible del territori que configura l’espai fluvial del Ter. També és tasca d’aquesta àrea difondre la imatge i les accions del Consorci Alba-Ter per convertir-lo en un organisme de referència dins i fora del territori on actua.

  Àrees de treball

  En l’àmbit del Patrimoni Natural, el Consorci executa projectes de recuperació d’espais naturals riberencs emblemàtics, promou la restauració fluvial i el condicionament per a l’ús públic racional i sostenible, així com realitza proves pilot de control de vegetació al·lòctona invasora.

  Un dels projectes que s’han portat a terme ha estat el “Taller Transfronterer de l’Aigua” dins la iniciativa comunitària Interreg III A i que es va desenvolupar junt amb el Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech que agrupa 32 municipis de la conca del riu Tech i el Pays Pyrénées-Méditerranée, que va actuar com a cap de fila. El projecte es va executar entre els anys 2002 i 2006. Les accions que es van portar a terme es van emmarcar en tres àmbits: actuacions de restauració fluvial, condicionament per a l’ús públic d’espais naturals riberencs i proves pilot de control de vegetació al·lòctona invasora. Algunes de les actuacions que es van realitzar al territori van ser la restauració de la riba esquerra del riu Ter al meandre de la Devesa, al terme municipal de Manlleu (Osona); l’adequació per a l’ús públic i revalorització de l’antic abocador municipal d’Ullà, al terme municipal d’Ullà (Baix Empordà); el programa de control de vegetació al·lòctona invasora del riu Ter. Ailant (Ailanthus altissima), al terme municipal de Salt (Gironès); o l’adequació d’itineraris i espais de la ruta la vida al voltant del Ter a Anglès, al terme municipal d’Anglès (la Selva).

  Actualment, s’està desenvolupant el “Taller Transfronterer de l’Aigua II” dins la inciativa comunitària Interreg IV A – POCTEFA, junt amb els socis francesos Pays Pyrénées-Méditerranée, que n’és el cap de fila, i el SIGA (Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement) du Tech. Aquest projecte és la continuïtat del “Taller Transfronterer de l’Aigua” i pretén reforçar la cooperació transfronterera iniciada amb els socis de la Catalunya Nord, així com potenciar la transferència metodològica i tècnica sobre el territori fluvial del Ter.

  En l’àmbit de Patrimoni Cultural, el Consorci disposa d’un inventari d’elements patrimonials vinculats als usos de l’aigua dels municipis riberencs per tal de poder fer una correcte selecció dels elements patrimonials emblemàtics i fomentar-ne la seva protecció legal. Aquest inventari es va dur a terme entre el 2004 i el 2005. Els elements patrimonials es van localitzar amb GPS i d’aquesta manera es van poder introduir en un sistema d’informació geogràfica (SIG). D’entre tots els elements es va fer una selecció des del punt de vista històric prioritzant els de caràcter públic i catalogats, i després es van classificar en funció d’unes tipologies: la seva distribució i emmagatzematge (aqüeducte, canal, presa i resclosa), la producció energètica (central), les colònies industrials, l’ús domèstic (embarcador, lloc de bany, rentant), les instal·lacions industrials (fàbrica, farga, molí), així com les comunicacions (gual, palanca, passera i pont).

  Un dels projectes que s’han portat a terme ha estat la rehabilitació de sis elements del patrimoni cultural dins l’iniciativa comunitària Interreg III B – BLUE durant el període 2005-2007. En concret es van rehabilitar els rentadors del carrer Núria de Ribes de Freser, es va identificar i senyalitzar el Canal Industrial de Manlleu, es va adequar l’espai on es troba la màquina de vapor de la Burés a Anglès, es va restaurar el rentador de les Hortes de Santa Eugènia de Girona, el Molí de Can Bram de Sant Julià de Ramis i es va realitzar la rehabilitació del safareig municipal de Bordils.

  En l’àmbit de Promoció Econòmica i Turisme, s’ha creat una ruta senderista i cicloturística, coneguda com la Ruta del Ter (www.rutadelter.cat), que enllaça dos pols d’atracció turística com són els Pirineus i la Costa Brava, seguint el recorregut del riu Ter. La Ruta salva un desnivell de 2.200 metres i al llarg de tot el traçat es poden observar una gran diversitat de paisatges, elements culturals, a més de poder degustar una àmplia varietat gastronòmica i trobar tot tipus d’allotjaments.

  En l’àmbit de Comunicació i Sensibilització, s’edita un butlletí mensual, l’InfoTer, que serveix d’eina de comunicació interna i externa i compta amb més de 350 receptors. També s’organitzen jornades i accions de sensibilització, així com es promouen i coordinen publicacions que serveixen per difondre els valors del riu Ter, com són l’"Atles ambiental i patrimonial del riu Ter” (2004) junt amb la Fundació Agbar i el llibre juvenil d’aventures “El tresor del Ter” (2006) junt amb la Fundació Territori i Paisatge.
  SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
  SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
  PROMOUEN
  PATROCINEN