© Consorci Alba-Ter

Subscriu-te al butlletí

Si voleu estar informats de tota l´actualitat del projecte Riparia-Ter podeu descarregar el butlletí de notícies en format pdf. Aquest butlletí informatiu té una periodicitat semestral i es poden trobar les diferents actuacions que es van desenvolupant en els diversos espais, així com un apartat més d´anàlisi, a on a vegades també es fa constar algun aspecte curiós, o més històric d´alguna de les zones d´actuació.
Núm. 1 08/07/2010

El projecte europeu Riparia-Ter millorarà l’ecosistema de quatre zones de l’espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter

Núm. 2 14/01/2011

Iniciats els tràmits per l’aprovació i signatura dels convenis del projecte

Núm. 3 16/11/2011

El Material Forestal de Reproducció del Riparia-Ter (LIFE08NAT/E/000072). La producció del planter per a les actuacions de reforestació i enriquiment de boscos de ribera del projecte RIPARIA-TER

Núm. 4 25/01/2012

Recuperació d’una zona humida temporània al curs d’un antic braç del Ter al Parc de les Deveses de Salt (TER-2): Ampliació de la Gorga d’en Quirze

Núm. 5 02/07/2012

Les actuacions per recuperar el bosc de ribera a l’espai Riberes del Baix Ter avancen a bon ritme

Núm. 6 18/12/2012

L’exposició BiodiversiTER recorre durant 160 dies 17 municipis del Baix Ter

Núm. 7 25/06/2013

Més de 1.300 persones participen en les activitats de difusió d’aquest primer semestre de l’any en el marc del projecte LIFE + Natura Riparia-Ter

Núm. 8 19/12/2013

LIFE + Natura Riparia-Ter ha permès actuar en més de 75 hectàrees de bosc de ribera i recuperar sis zones humides en antics braços del riu Ter

SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN