© Consorci Alba-Ter

ACTUALITAT

16/01/2019

El Consorci realitza actuacions de millora del bosc de ribera a Bescanó, Sant Gregori i Girona

Aquesta setmana han començat diferents treballs de recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter a l’Illa de la Pilastra  i a l’Illa de Pedret i al Bosc de Can Salvatella, zones TER1 i TER3, respectivament, del projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” executat pel Consorci del Ter entre els anys 2010 i 2013. Aquests treballs estan contemplats en el Pla de Conservació Post-LIFE del mateix projecte que ha de garantir la conservació de les diferents zones d’actuació del Riparia-Ter des del gener de 2014, una vegada finalitzat el projecte.
D’una banda, a l’Illa de la Pilastra es preveu arranjar el ferm i fer un manteniment de l’itinerari. S’instal·laran nous elements de senyalització i d’ús públic, i es retiraran del traçat possibles arbres caiguts o tombats, s’eliminaran restes i es farà una recollida de deixalles. També es portaran a terme treballs forestals; entre altres, el tractament  de vegetació invasora amb injeccions a floema de productes fitosanitaris, treballs de desbrossada i el manteniment de les plantacions efectuades en el marc del projecte LIFE + Riparia-Ter. Les actuacions les porta a terme la Fundació Onyar-la Selva, del Grup Fundació Ramon Noguera.
D’altra banda, a l’Illa de Pedret i al Bosc de Can Salvatella es realitzaran treballs de control d’espècies invasores mitjançant mitjans químics i/o físics. Al bosc de Can Salvatella es portaran a terme millores forestals per afavorir els hàbitats de ribera autòctons i anar substituint progressivament l’antiga pollancreda. Es faran plantacions de reforç d’alguns peus en les zones on s’han retirat pollancres i no hi ha sotabosc autòcton existent, fins a un màxim de 25 peus d’espècies com el freixe, saüc, àlber o om. També es retiraran les deixalles que hi pugui haver a la zona d’actuació. Els treballs s’han adjudicat a Galanthus.
Les actuacions s'allargaran fins a l'estiu.

SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN