© Consorci Alba-Ter

ACTUALITAT

13/06/2018

El Consorci del Ter formalitza dos acords de custòdia a l´Illa de la Pilastra i l´Illa d´Avall

Aquesta primavera, tant l´Ajuntament de Bescanó com el de Jafre, han aprovat un conveni de custòdia amb el Consorci del Ter per gestionar les finques conegudes com l´Illa de la Pilastra (Bescanó, Sant Gregori i Salt) i l´Illa d´Avall (Jafre). L´objectiu és garantir la protecció i desenvolupament de l´ecosistema i entorn fluvial existent en l´àmbit d´actuació.  
Els documents estableixen un encàrrec de gestió al Consorci del Ter en ordre a les actuacions d´estudi, projectes i execució material de tasques destinades a la conservació, manteniment i millora de l´ecosistema fluvial present a l´àmbit d´actuació. El Consorci s´ha compromès a promoure i elaborar propostes de gestió dels espais i a la programació anual d´actuacions previstes.
Actualment cal redefinir el Pla de Gestió i Conservació Post-LIFE, elaborat després de la finalització del LIFE Riparia-Ter "Recuperació d´hàbits riparis del riu Ter" (2010-2013). Un projecte, en el qual, a través tant del Pla de Gestió de l´Illa de la Pilastra com de l´Illa d´Avall es van estudiar i inventariar els hàbitats i les espècies existents i es varen definir les prioritats d´actuació. Ara, amb la redefinició d´aquests plans de Gestió i Conservació, es podran encarar noves actuacions que permetin la millora i conservació dels hàbitats de ribera existents, així com el manteniment i la millora de les infraestructures d´ús públic creades amb el Riparia-Ter. 
L´Illa de la Pilastra té una superfície aproximada de 7,027 hectàrees i l´Illa d´Avall de 25,70 hectàrees.
SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN