© Consorci Alba-Ter

ACTUALITAT

23/11/2015

El Consorci del Ter executa treballs de recuperació al Bosc de Can Salvatella de Girona en el marc de les actuacions Post-LIFE del projecte Riparia-Ter

Aquest 2015, des del Consorci del Ter s’han portat a terme treballs de recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter al Bosc de Can Salvatella de Girona en el marc del pla de Conservació Post-LIFE; un pla que es va elaborar per garantir la conservació de la zona d’actuació després de l’execució del projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” entre els anys 2010 i 2013 a l’espai Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter” i que va rebre fons europeus. En el Riparia-Ter es va treballar per la millora dels boscos de les diferents zones d’actuació a través de treballs forestals, control d’espècies invasores i reforestacions. També es van recuperar zones d’inundació temporal i es va ordenar l’ús públic.
Els treballs, en aquesta anualitat, han consistit en l’arranjament del ferm i manteniment de la Ruta del Ter al seu pas pel Bosc de Can Salvatella i en el tractament d’espècies invasores. Els ha executat la Fundació Mas Xirgu i han tingut un cost de 5.233,30 euros, IVA exclòs.
D’una banda, s’ha desbrossat tot el traçat de l’itinerari de la Ruta del Ter al seu pas per l’indret, d’uns 615 metres lineals, amb la retirada d’arbres caiguts o tombats, l’eliminació de restes i la recollida de deixalles. També s’ha arranjat el ferm des del nou pont de Pedret fins a l’enllaç de la Ruta del Ter al municipi de Sarrià de Ter. D’altra banda, s’han tractat les espècies invasores d’ailants Ailanthus altissima i Robinia pseudoacacia així com l’acàcia de tres punxes Gleditsia triacanthos.
SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN