© Consorci Alba-Ter
19/12/2013

Congrés Internacional sobre espais naturals protegits en el marc de la Summer School (Setembre)

Els dies 12 i 13 de setembre en el marc del projecte Riparia-Ter el Consorci del Ter juntament amb l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (UdG) van organitzar la XIII edició de la International Summer School on the Environment (ISSE 2013) amb el títol “El repte de la gestió dels espais naturals protegits en el context actual”. Ponents i assistents van reflexionar sobre experiències de gestió en espais fluvials i Xarxa Natura 2000. També es van visitar algunes de les zones d’actuació del projecte.
19/12/2013

Incendi a l’Illa d’Avall de Jafre (Novembre)

L’incendi que es va declarar l’11 de novembre entre els pobles de Vilopriu i Camallera, a l’Empordà, va cremar la pràctica totalitat de l’Illa d’Avall de Jafre. El foc es va produir quan tots els treballs ja estaven executats i només faltava instal•lar cartells i senyalització. Malgrat que els ecosistemes mediterranis es recuperen amb certa celeritat, alguns dels hàbitats poden quedar alterats en el futur.
19/12/2013

Més de 3.000 persones coneixen el Riparia-Ter a través de xerrades, jornades i l’exposició itinerant (Desembre)

Des de que es van posar en marxa les activitats de difusió del projecte, més de 1.400 persones han participat en plantacions d’arbres, visites als espais o jornades d’anellament d’ocells, i més de 1.600 han visitat l’exposició itinerant BiodiversiTER a través dels guiatges. Aquesta mostra també s’ha pogut visitar lliurament en 27 municipis de la conca del riu Ter.
19/12/2013

Aprovats els plans de conservació (Desembre)

A finals d’aquest any s’han aprovat els plans de conservació que han de garantir la conservació de les diferents zones d’actuació a partir del gener del 2014. Aquests es poden consultar, tant en català com en anglès, a la pàgina web del projecte: www.liferipariater.com.

LIFE + Natura Riparia-Ter ha permès actuar en més de 75 hectàrees de bosc de ribera i recuperar sis zones humides en antics braços del riu Ter

El projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” ha rebut fons europeus entre els anys 2010 i 2013 per millorar els boscos de ribera de l’espai Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”. I és que aquests han patit greus alteracions, en la major part de la conca, amb boscos empobrits que sovint es limiten a una estreta franja al marge del riu i amb signes importants de degradació tant pel que a la composició, estructura i vigorositat, com a la nombrosa presència d’espècies invasores i abocaments incontrolats. Durant aquests quatre anys s’ha treballat per la millora dels boscos de les diferents zones d’actuació a través de treballs forestals, control d’espècies invasores i reforestacions. També s’han recuperat zones d’inundació temporal i s’ha ordenat l’ús públic. El projecte es dóna per finalitzat a 31 de desembre de 2013.
Bosc de ribera
En els treballs forestals s’han potenciat les espècies autòctones pròpies dels ambients fluvials i adaptades a la dinàmica fluvial. S’han afavorit aquelles espècies que proporcionen aliment o refugi a la fauna i s’ha tingut en compte la presència de nius, producció de fruit, etcètera. Bona part dels esforços del projecte s’han destinat a efectuar controls d’espècies exòtiques invasores; s’ha treballat amb el negundo (Acer negundo), l’ailant (Ailanthus altissima), la canya (Arundo donax), la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia), la troana (Ligustrum japonicum) i altres espècies com el bambú. Per a la millora d’aquests boscos també s’han efectuat plantacions d’espècies de ribera com són el vern (Alnus glutinosa), el freixe (Fraxinus angustifolia), l’arbre blanc o l’àlber (Populus alba), el salze (Salix alba), l’om (Ulmus minor) i el saüc (Sambucus nigra). Aquestes plantacions s’han realitzat a través de material forestal de reproducció  que es va recol·lectar en zones properes autoritzades al riu Ter i que va permetre obtenir planter autòcton que garanteix una millor adaptabilitat i supervivència. En el projecte també s’han millorat altres hàbitats com alzinars, pinedes i prats secs. En total s’ha actuat en més de 75 hectàrees.
Basses temporànies
Un dels objectius principals del projecte era la recuperació de zones d’inundació temporal. Les actuacions portades a terme han permès la recuperació de sis zones humides en antics braços del riu Ter amb una grandària mitja de 1375 metres quadrats i amb una superfície total de 0,28 hectàrees. S’han creat tres basses a Salt, dues de les quals depenen de l’aigua del canal de la Massana. L’altra bassa es troba a la zona de l’aiguamoll d’en Quirze. Al municipi de Jafre, concretament a l’Illa d’Avall, s’hi han creat tres basses més. Amb aquestes actuacions es potencien els hàbitats d’inundació temporal per tal de recuperar-ne els éssers vius que en depenen. Són ambients especialment importants pels amfibis i molt rics en invertebrats aquàtics i plantes halòfites, així com un bon refugi pels ocells d’aiguamoll.
Ordenació de l’ús públic
El lliure accés de persones, i també el trànsit rodat, és una de les principals causes de degradació i fragmentació dels espais naturals. Per compaginar les activitats d’ús públic que s’hi porten a terme, s’han executat actuacions d’ordenació d’accessos i s’ha limitat l’accés rodat. També, quan ha calgut s’han instal·lat barreres i pedres per dissuadir-ne l’accés motoritzat. A més, s’han creat dos itineraris de descoberta del patrimoni natural que fomenten l’ús públic compatible amb la protecció dels hàbitats i valors de la zona. Els itineraris són a l’Illa de la Pilastra i a l’Illa d’Avall.
També cal destacar que gràcies al projecte Riparia-Ter s’ha arribat al compromís de declarar l’Illa de la Pilastra refugi de fauna salvatge, fet que impedirà la cacera al seu interior.
Ampliar imatge
Ampliar imatge
L´Apunt
Una mirada al Riparia-Ter

Autor: Ponç Feliu

El projecte Riparia-Ter ha permès, gràcies al recolzament de la Unió Europea i gràcies a diferents organismes públics i privats del nostre territori, concloure exitosament els objectius proposats des d’un inici: la millora i potenciació dels boscos de ribera i hàbitats prioritaris de conservació del riu Ter, i alhora donar a conèixer els valors naturals que podem trobar al tram mig i baix del riu. A més, les activitats, sortides, xerrades, jornades, passejades i exposicions han arribat a milers de persones de les nostres comarques, fet que ha facilitat el coneixement i l’estima vers un patrimoni natural i paisatgístic sovint massa desconegut i que, en canvi, tenim al costat de casa. A part de les tasques físiques sobre el territori -malgrat incendis i inundacions-, i l’execució de les accions directes de gestió del medi (creació de basses temporànies, eliminació d’espècies invasores, optimització del bosc de ribera, plantació de milers de peus d’arbres, etc.), el llegat que deixa el projecte pel que fa a la sensibilització i conscienciació és enorme. Esperem que, gràcies al LIFE Riparia-Ter, cada cop siguin més les persones que passegin, s’estimin i divulguin la importància de protegir espais tan valuosos com emblemàtics com són l’Illa d’Avall a Jafre, l’Illa de Pedret i el bosc de Can Salvatella a Girona, les Hortes i Deveses de Salt i Girona o l’Illa de la Pilastra a Bescanó i Sant Gregori; això en garantirà la seva preservació pel futur i donarà continuïtat a la llavor sembrada gràcies a aquest projecte.
SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN