© Consorci Alba-Ter

ACTUALITAT

20/09/2013

A les portes de la tardor de 2013 tots els treballs forestals, de control d’exòtiques i d’ordenació de l’ús públic, estan pràcticament acabats a l’Illa de la Pilastra

S’han dut a terme treballs per a millorar els boscos de ribera presents a l’Illa, s’ha fet el control de els espècies invasores en els indrets on el potencial de recuperació de la vegetació autòctona era alt i s’han fet plantacions d’arbres de ribera per reforçar les espècies autòctones. D’altra banda, s’ha habilitat un itinerari de descoberta del patrimoni natural de l’illla i s’ha instal·lat un aguait per a observació d’aus. S’ha reforçat l’accés a l’illa per la banda nord instal·lant una passera de pedres; es preveu que en els propers mesos també es pugui reforçar l’accés de la riba sud. Actualment manca la senyalització informativa i la direccional per a facilitar el seguiment de l’itinerari, aquesta s’instal·larà durant les properes setmanes. Així mateix es van fent el manteniment de les actuacions que s’han esmentat (plantacions, control d'invasores, itinerari, ...).

SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN