© Consorci Alba-Ter

ACTUALITAT

30/01/2013

Aquest gener han començat les plantacions de bosc de ribera a les zones d’actuació a partir dels materials forestals de reproducció recollits durant la tardor de 2010 i la primavera de 2011

Des de mitjans de gener s’estan portant a terme les plantacions de bosc de ribera a les diferents zones d’actuació incloses en el projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”. Els treballs s’allargaran durant les properes setmanes. Els materials forestals de reproducció que s’utilitzen en la recuperació dels boscos de ribera de la Pilastra, les hortes i deveses de Salt i Girona, l’Illa de Pedret, el Bosc de Can Salvatella i l’Illa d’Avall són de la regió de procedència número 10 Litoral Català. Sempre que ha estat possible s’ha seleccionat material de zones autoritzades de mateix Ter o bé de les zones més properes possibles a les de l’actuació. El material es va recollir durant la tardor de 2010 i la primavera de 2011 i es va comptar amb l’assessorament de la Unitat de Control de Material Vegetal del Servei de Producció Agrícola, del Departament d’Agricultura, Ramadera, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
De les espècies que s’utilitzen en les plantacions del Riparia-Ter n’hi ha que estan subjectes a regulació com són el vern (Alnus glutinosa), el freixe (Fraxinus angustifolia), l’arbre blanc (Populus alba) i l’om (Ulmus minor). En canvi, els salzes (Salix spp) i els saücs (Sambucus nigra) no estan subjectes a regulació.

SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN