© Consorci Alba-Ter

ACTUALITAT

10/12/2012

Les obres avancen a bon ritme

El passat setembre es van reprendre la majoria de les obres del projecte Riparia-Ter, aturades pel període de nidificació d’avifauna i per l’elevat risc d’incendi del passat estiu. Des d’aleshores s’han dut a terme treballs de millora forestal de diversos boscos de ribera i s’han fet manteniments de les àrees on s’havien efectuat tractaments a la vegetació exòtica invasora. També s’estan completant les obres de creació de les zones d’inundació temporal. El gener, a més, està previst fer diferents plantacions.

SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN