© Consorci Alba-Ter
01/05/2011

El Consorci disposa de les autoritzacions per tirar endavant les actuacions

El 10 de maig el Consorci Alba-Ter va rebre la notificació de resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) respecte a l’execució dels treballs del projecte Life + Riparia-Ter. L’ACA ha resolt favorablement la sol•licitud, autoritzant a l’execució dels mateixos, i incorporant les prescripcions de l’informe de Medi Natural sobre els plans de gestió.
23/03/2011

Alumnes de màster visiten les Deveses de Salt

Una dotzena d’alumnes del màster “Gestion de l’eau” de la Universitat de Montpeller van fer una sortida als espais on s’hi està portant a terme el projecte Life + Riparia-Ter. En concret van visitar l’espai de les Deveses de Salt (TER-2) acompanyats de la responsable de les actuacions, Teia Puigvert. Durant la visita es van explicar els diferents aspectes del programa Life, així com les actuacions que es portaran a terme. També es va aprofitar per parlar d’aspectes relacionats amb el riu, com els efectes dels embassaments, la forma com s’estructura la regulació dels espais fluvials o qui té competències al riu.
01/02/2011

Visita anual de seguiment al Riparia-Ter

A la seu tècnica de Salt va tenir lloc la segona reunió de seguiment del projecte Riparia-Ter amb el responsable designat per la comissió europea. En aquest cas es tracta d’Ainhoa Darquistade de l’equip IDOM-ASTRALE amb seu a Bilbao. En el transcurs de la reunió –bàsicament de caire administratiu- els responsables tècnics van estar comentant la feina realitzada fins al moment i resolent dubtes de cara a l’execució del projecte. L’intercanvi d’opinions va ser molt positiu.
01/02/2010

La Unió Europea ja té els convenis signats amb els beneficiaris

Els ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona, com a socis beneficiaris del projecte han signat els acords d’associació amb el Consorci Alba-Ter, que actua com a soci coordinador, i que s’han fet arribar a la Unió Europea (UE). Aquest acord, en el marc d’un conveni, regula els deures i obligacions de les dues parts, tant dels ajuntaments com del Consorci, així com la forma que es durà a terme l’aportació econòmica dels ajuntaments, al projecte.

El Material Forestal de Reproducció del Riparia-Ter (LIFE08NAT/E/000072). La producció del planter per a les actuacions de reforestació i enriquiment de boscos de ribera del projecte RIPARIA-TER

Fotografies: La producció del planter

Una de les grans dificultats a l’hora de fer una plantació de bosc de ribera és la disponibilitat del material vegetal adequat. El Riparia-Ter es va iniciar l’any 2010 amb la redacció dels documents que preveuen les actuacions a desenvolupar fins l’any 2013. Per tant, el fet de poder plantejar un projecte plurianual permet treballar correctament els materials forestals de reproducció (MFR) a utilitzar.
Des de l’inici del projecte s’ha comptat amb l’assessorament de la Unitat de Control del Material Vegetal del Servei de Producció Agrícola, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Aquesta unitat ha ajudat a determinar les zones de procedència dels MFR regulats i quin és el marc legal a que estan sotmeses. I és que l’elecció de la procedència del material forestal és de vital importància per assegurar un bon funcionament de les plantacions. També han estat els encarregats de supervisar i inspeccionar la recollida dels MFR. Una recollida que ha anat a càrrec de la Fundació Onyar-La Selva, contractada pel Consorci Alba-Ter, i que ha de permetre obtenir el planter necessari.
De les espècies que s’utilitzaran en les plantacions del Riparia –Ter n’hi ha que estan subjectes a regulació, com són el vern (Alnus glutinosa), el freixe (Fraxinus angustifolia), l’arbre blanc (Populus alba) i l’om (Ulmus minor).  En canvi, els salzes (Salix spp.)i els saücs (Sambucus nigra) no estan subjectes a regulació.
Els materials forestals comercials han de complir amb els requisits exigits tant per les normatives europees com per les estatals recollides en el RD 289/2003 sobre comercialització dels Materials Forestals de Reproducció (MFR).
Durant la tardor de 2010 i la primavera de 2011 es van començar a recol·lectar els MFR que s’utilitzaran en la recuperació dels boscos de ribera de la Pilastra, les hortes i les deveses de Salt i Girona, l’illa del Ter a Pedret i el Bosc de Can Salvatella, i l’Illa d’Avall. Tota la planta que s’utilitzarà procedeixde la regió de procedència número 10 Litoral Català (tal com es pot veure en el mapa), a més sempre que ha estat possible s’ha seleccionat material de zones autoritzades del mateix Ter o bé de les zones més properes possibles a les de l’actuació.
Actualment ja es disposa de planter de vern (Alnus glutinosa), freixe (Fraxinus angustifolia), arbre blanc o àlber(Populus alba) , salze(Salix alba), om(Ulmus minor)i saüc(Sambucus nigra).
El Material Forestal de Reproducció del Riparia-Ter (LIFE08 NAT/E/000072). La producció del planter per a les actuacions de reforestació i enriquiment de boscos de ribera del projecte RIPARIA-TER

 

Ampliar imatge
L´Apunt
EL MATERIAL VEGETAL D´ESPÈCIES FORESTALS

Autora: Mª Creu Bellera i Espuña, Tècnic de Control de Material Vegetal del Servei de Producció Agrícola del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Cal fer una previsió de les necessitats de material vegetal amb l’antelació suficient. El gran nombre de material de base autoritzat, fa econòmicament inviable als productors tenir a disposició dels usuaris material vegetal (MV) de totes les procedències possibles. Per aquest motiu, és clau fer una correcta i adient previsió en el temps dels diferents tipus de materials així com de les quantitats dels mateixos que requerirem. Només d’aquesta manera i, en coordinació amb el proveïdor podrem disposar del material vegetal més adient i amb les màximes garanties.
Podeu consultar tot l’article a l’enllaç: http://www.liferipariater.com/CA/51/menu-superior/descarregues.html
SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN