© Consorci Alba-Ter
20/06/2010

Plans de Gestió, Projectes Executius i d’Itineraris

Des de principis d’any s’està treballant en la redacció dels Plans de Gestió, i dels Projectes Executius i d’Itineraris de cada espai (TER1, TER2, TER3, TER4). Al juliol s’han d’acabar per començar els tràmits d’aprovació.
15/05/2010

Editat el primer díptic i en funcionament la pàgina web

Aquest primer semestre s’ha editat i començat a distribuir el primer díptic amb informació sobre Riparia-Ter. També ha entrat en funcionament la pàgina web que té el domini www.liferipariater.com.
11/03/2010

Constituït el Consell Director i les quatre Comissions Executives

El Consell Director i les Comissions Executives estan formades per representants del Consorci Alba-Ter, dels ajuntaments implicats en el projecte i les autoritats competents en la matèria.
11/03/2010

Conferència d’inici del Doctor Francesc Sabater

En el marc de la presentació del projecte Riparia-Ter el Director del Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, Doctor Francesc Sabater, va pronunciar la conferència "La importància del bosc de ribera mediterrani".

El projecte europeu Riparia-Ter millorarà l’ecosistema de quatre zones de l’espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter

Illa de la Pilastra
Aquest any des del Consorci Alba-Ter, junt amb els ajuntaments de Bescanó, Sant Gregori, Salt, Girona i Jafre, s’ha iniciat el projecte europeu Life + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” que té per objectiu principal la recuperació del bosc de ribera, especialment boscos al·luvials amb vern (Alnus glutinosa) (Hàbitat 91E0*), salze (Salix alba) i àlber (Populus alba) (Hàbitat 92A0) i llacunes temporals mediterrànies (Hàbitat 3170*). El projecte també té l’objectiu d’ordenar i controlar els accessos a les zones d’actuació per evitar la degradació d’aquests ecosistemes com a conseqüència de l’elevada freqüentació humana, sobretot a les àrees suburbanes. Pretén introduir la importància dels valors naturals per aconseguir una gestió sostenible compatible amb la conservació d’àrees naturals.

Riparia-Ter es desenvolupa a l’espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (ES5120011) entre els anys 2010 i 2013. Es treballa en quatre zones: l’Illa de la Pilastra (Bescanó-Sant Gregori-Salt), les Deveses i hortes (Salt-Girona), l’Illa del Ter i el Bosc de Can Salvatella (Girona) i l’Illa d’Avall (Jafre). La superfície d’intervenció és d’ aproximadament 140 hectàrees.

En el projecte s’inverteixen 929.100 euros, la meitat finançats per la Unió Europea (UE). La resta de finançament prové del Consorci Alba-Ter, dels ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona, la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa”.
Ampliar imatge
Ampliar imatge
L´Apunt
XARXA NATURA 2000

Autor: Teia Puigvert, responsable actuacions Life + Riparia-Ter

La Xarxa Natura 2000 és una xarxa d’espais naturals protegits a escala europea.
Es compon de dos tipus d’espais: les zones especials de conservació (ZEC) designades d’acord amb la Directiva hàbitats; i les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) establertes d’acord amb la Directiva Aus.
L’objectiu és garantir la supervivència a llarg termini de les espècies i els hàbitats europeus més valuosos i amenaçats, contribuint a aturar la pèrdua de biodiversitat.
Els espais catalans que en formen part ocupen un total d’1.046.139 hectàrees, aproximadament un 30% del territori català.
SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN